Polizei Hamburg

Sie lesen den Originaltext

Vielen Dank für Ihr Interesse an einer Übersetzung in leichte Sprache. Derzeit können wir Ihnen den Artikel leider nicht in leichter Sprache anbieten. Wir bemühen uns aber das Angebot zu erweitern.

Vielen Dank für Ihr Interesse an einer Übersetzung in Gebärdensprache. Derzeit können wir Ihnen den Artikel leider nicht in Gebärdensprache anbieten. Wir bemühen uns aber das Angebot zu erweitern.

Thông tin bằng tiếng Việt

Xin chao!

Chung toi la Văn phong Cảnh sat Hinh sự 65 va chịu trach nhiệm cho khu vực giải tri
đen đỏ tại Hamburg. Nếu bạn gặp vấn đề lien quan đến hoạt động mại dam, bạn co
thể lien hệ với chung toi. Những tinh huống sau đay co thể cho thấy bạn đa trở thanh
nạn nhan của một tội phạm va bạn nen lien hệ với chung toi. Đo la những tinh huống:

- Bạn khong được tự quyết định thời gian lam việc của minh.
- Bạn khong được giữ lại thu nhập của minh hoặc chỉ được giữ một phần nhỏ.
- Bạn khong được quyết định phạm vi cung cấp dịch vụ của minh.
- Bạn khong co quyền truy cập vao giấy tờ tuy than của minh.
- Bạn được thong bao rằng cảnh sat sẽ tạo ra vấn đề cho bạn.
- Bạn đa đến Đức vi người ta đa hứa cho bạn một cong việc khac.
- Bạn đa trở thanh nạn nhan của bạo lực thể xac hoặc tinh thần.
- Gia đinh của bạn tại que hương bị đe dọa.
- Bạn bị bắt phải lam việc trả nợ chi phi cho chuyến đi Đức của minh.
- Người ta bảo bạn phải ban dam để co tương lai cung nhau.

Hoạt động mại dam khong bị cấm. Nhưng chung toi muốn, bạn la người quyết định
va chọn cong việc nay.
Chung toi hợp tac với nhiều cơ sở tư vấn chuyen mon ben ngoai cảnh sat va co thể
cung cấp cac lien lạc tương ứng cho bạn.
Nếu bạn khong noi được tiếng Đức, chung toi sẵn sang sắp xếp thong dịch vien cho
bạn.
Nếu bạn biết ai đo co vấn đề lien quan đến hoạt động mại dam, bạn cũng co thể lien
hệ với chung toi. Chung toi co thể lien lạc như sau:
- Số điện thoại: 040-4286-76501
- Số di động hoặc lien hệ qua WhatsApp: 0160-2768694 (nếu gọi từ nước ngoai xin
them ma của đức vao: 0049-160-2768694)
- E-Mail / Thư điện tử:: lkahh65@polizei.hamburg.de
đanh vần như sau: lờ ka a hờ hờ 65 a cong pờ o lờ i zet e i chấm hờ a mờ bờ u rờ gờ
chấm dờ e
Nếu bạn khong lien lạc được với chung toi ngay lập tức, chung toi sẽ lien lạc với bạn
trong ngay lam việc kế tiếp.
Trong trường hợp khẩn cấp, vui long gọi số 110 hoặc đến cơ quan cảnh sat gần nhất.
Văn phong Cảnh sat Hinh sự Hamburg / LKA 65
Bruno-Georges-Platz 1
22297 Hamburg
 

Menschenhandel-B
© AdobeStock535156970

LKA65_Vietnamesisch

Thông tin bằng tiếng Việt