Polizei Hamburg

Sie lesen den Originaltext

Vielen Dank für Ihr Interesse an einer Übersetzung in leichte Sprache. Derzeit können wir Ihnen den Artikel leider nicht in leichter Sprache anbieten. Wir bemühen uns aber das Angebot zu erweitern.

Vielen Dank für Ihr Interesse an einer Übersetzung in Gebärden­sprache. Derzeit können wir Ihnen den Artikel leider nicht in Gebärdensprache anbieten. Wir bemühen uns aber das Angebot zu erweitern.

Информация на български език

Добър ден!


Ние сме от Следствената служба на Федерална провинция Хамбург – ЛКА 65 и сме отговорни за квартала на червените фенери в Хамбург. Ако имате проблеми във връзка с практикуването на проституция, моля не се колебайте да се свържете с нас. Следните обстоятелства могат да индикират, че сте били жертва на наказателно деяние и че трябва да се свържете с нас:


- Нямате право сами да определяте работното си време.

- Не можете да задържите приходите си за себе си или само малка част.

- Не можете сами да определяте обхвата на Вашите услуги.

- Нямате достъп до личната си карта.

- Казват Ви, че полицията ще Ви създава проблеми.

- Дошли сте в Германия, защото Ви беше обещана друга работа.

- Вие сте били жертва на физическо и психическо насилие.

- Вашето семейство в родината Ви е заплашено.

- Трябва да работите, за да върнете разходите за пътуването до Германия.

- Казано Ви е да проституирате за съвместно бъдеще.


Проституцията не е забранена. Искаме да извършвате тази дейност доброволно и по собствено желание.


Ние работим съвместно с различни специализирани консултативни центрове извън полицията и можем да уредим подходящите контакти.


Ако не говорите немски, ще Ви осигурим преводач.


Ако познавате някого, който може да има проблеми във връзка с практикуването на проституция, моля обърнете се към нас. Можете да го направите по следния начин:


- телефон: 040-4286-76501

- мобилен телефон / WhatsApp: 0160-2768694 (от чужбина: 0049-160-2768694)

- имейл: lkahh65@polizei.hamburg.de


Ако не успеете да се свържете с нас веднага, ние ще се свържем с вас веднага на следващия работен ден.


При спешни случаи, моля, наберете 110 или отидете до най-близкото полицейско управление.


Следствена служба на федерална провинция Хамбург / ЛКА 65

пл. Бруно-Георгес-Плац 1

22297 Хамбург

Menschenhandel-B
© AdobeStock535156970

LKA65_Bulgarisch

Информация на български език